Organisation 2022                    

 

 

 Vår verksamhet vilar på tre dokument:  Föreningens       STADGAR   -   BLÅ TRÅDEN   -   VITA TRÅDEN! 

 Högsta beslutande organ: Årsmötet. Ordinarie årsmöte genomförs nästa gång i slutet av januari-början av februari 2019.
 Upplägget inför och under, samt regler för rösträtt på Årsmötet finner man i våra stadgar, klicka på ovan länk.  

 
 
Kansli                                     Hemsidan                                    

 

Tyvärr så har vi ingen bemanning på kansliet.
Det finns en brevlåda utanför kansliet som man kan lämna brev i annars så kontaktas vi på mail.
 

Mail: info@annebergsif.com 

 

Sidan du är inne på nu administreras av Peter Bark.
Frågor, önskemål eller tips om förbättringar
mailas till: info@annebergsif.com 

Flygande journalist: Tore Bengtsson

Fotograf: Peter Bark
 

   
Huvudstyrelse Sportansvarig
 • Peter Bark  Ordförande Tel:0703-654440    ordf@annebergsif.com
 • Anders Sundqvist vice ordf.
 • Sirpa Melander  kassör,ekonomi         ekonomi@annebergsif.com
 • Joakim Fischer sekreterare
 • Hanna Olsson ledamot
 • Freddie Palmgren ledamot
 • Hans-Olof Andersson suppleant
 • Elin Lennartsson suppleant
Sportansvarig Annebergs IF
kontaktas på mail
sportansvarig@annebergsif.com


 
   
Valberedningen Anläggningskommittén
 • Joachim Tegenmark Ordförande, Sammankallande
 • Elisabeth Graf
 • Ronnie Malm
valberedningen@annebergsif.com
 • Peter Bark, ansvarig. T: 0703-654440
 • Mikael Strandefjord, vaktmästare
   
Marknadskommittén (sponsring) Revisor
 • Jan Enedahl
marknad@annebergsif.com
 • Joakim Hansson
 • Daniel Ranebro (suppleant)
revisorer@annebergsif.com

Övriga kommittér, klickbara länkar
 
Cafékommittén
Evenemangskommitté
Lek- och Lärkommitté
Sportkommitté
Utbildningskommitté

 
 
 
 •