Annebergs IF

Historia 1920-talet.

Annebergs Idrottsförening bildades 1920 och man vet att det från början var två

föreningar som så småningom slog sig samman till en klubb. Det var dels en förening
i Alafors och dels en förening i Hjälmared. Vidare kommer man ihåg att föreningens
första dräkter hade blå-vit färg! Detaljerna kring föreningens tillblivelse är det inte
möjligt att dokumentera då det inte finns några protokoll eller andra handlinger från
föreningens första år.

Någon egentlig fotbollsplan fanns inte utan det blev en skogsäng på ”Rygg” som fick
äran att vara föreningens första arena! Så småningom blev det förflyttning till en annan
plan belägen i Älvsåkersby, närmare bestämt på ”Kussens” ägor, där höll man till några
år innan man fick tillgång till den mark där den nuvarande ”gamla planen” ligger. Marken
arrenderades av Herman Andersson och ett klubbhus uppfördes i mitten av trettiotalet
med mycken möda och stora uppoffringar.

Verksamheten inom föreningen blev så småningom mera organiserad och man deltog
i seriespel från början av trettiotalet.

Annebergs IF:s första laguppställning !
Detta foto är taget 1921 och visar Annebergs IF:s fotbollslag samlat för avresa till match. Bilden är troligen tagen vid Annebergs station och deltagarna är från vänster Verner Andersson, Allan Andersson, Erik Andersson, Arvid Andersson, Fritz Larsson, Hugo Eriksson, Gunnar Larsson, Erik Eriksson, Karl Andersson och
Ivar Persson. Evald Norén sitter framför. 

Från slutet av 1920-talet.
Bilden är tagen på Rygg, som var föreningens första fotbollsplan, en ljungbeväxt
skogsbacke en bit öster om nuvarande Dalavallen.
Knästående längst fram ser vi från vänster Arvid Andersson, Tage Andersson
och Sven Falk. I raden bakom har vi från vänster Evan Andersson, Gunnar Larsson
och Egon Andersson.Stående längst bak från vänster: Erik Johansson, Knut Lidgren,
….. Phil, Folke Andersson och Arne Andersson


Laget anno 1923 !
Främre raden från vänster: Hugo Eriksson, Allan Andersson och Karl Andersson.
Knästående där bakom är från vänster Erik Andersson, Fritz Larsson och Gunnar
Larsson. Stående längst bak ser vi från vänster Berry Larsson, Gösta Torpadie,
Arvid Andersson, Gunnar Torpadie, Evald Norén och lagledaren Albert Pettersson.