Annebergs IF

Klubbens Historia

Här kommer Annebergs IFs historia att beskrivas från sterten på 1920-talet tills dags dato.

Ambitionen är att det skall kompletteras hela tiden med nytt material

Sidorna är under uppbyggnad och läggs upp alteftersom