Föreningslivet - EU 1-0!

2015-03-07


RF (Riksidrottsförbundet) har drivit kampen mot EU då det gäller förslaget att all ideell verksamhet skall momsbeläggas. Förutom den enorma fördyring detta skulle innebära, så skulle också en stor del av den positiva energi alla våra ledare vill rikta mot, i vårt fall, sporten fortboll och alla våra utövare, istället gå till administration.
Följande skriver RF på sin hemsida:

"Efter sex års påverkansarbete från föreningssverige, samt stöd från de svenska regeringarna, lägger nu EU-kommissionen ner kampen om föreningsmomsen. Det innebär att ideella organisationer även i fortsättningen slipper redovisa moms."

Vidare skriver de:

– Det är ett oerhört positivt besked, som vi väntat på länge. Framför allt är det glädjande för landets alla idrottsföreningar som slipper både ökade kostnader och mera krångel. Hade Kommissionen fått sin vilja fram hade föreningarna ju tvingats redovisa och betala moms på varje såld kaffekopp och korv, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

– Detta är otroligt viktigt för det svenska civilsamhällets utveckling och framtid.  Vi är väldigt tacksamma att EU-kommissionen accepterar det svenska föreningslivets särart. Nu kommer allt från rödakors- till IOGT-NTO- och Civilförsvarsförbundsföreningar att kunna fortsätta fokusera på sin verksamhet i stället för att lägga tid på onödig byråkrati och administration, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Positivt med andra!

Läs hela artikeln HÄR!


Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.