Startmöte för seniortruppen.

2010-10-30


Tränarna Chris Ericson och Johan Lindskog påminner om startmötet för seniorerna. Alla seniorspelare ska närvara vid mötet som är måndagen den 1:a november kl. 18.00 i klubbhuset.