Planeringsdag inför 2013!

2012-11-14


Glada miner på närvarande deltagare!

.
I söndags samlades Huvudstyrelsen och Fotbollssektionens styrelse för en sju-timmars sittning i klubbhuset.
Ett tjugotal punkter stod på agendan vilken betades av lugnt och metodiskt. De första timmarna ägnades åt att dels summera 2012 men också att i detalj lägga planerna för kommande säsong. Mycket har varit bra under året, men allt kan alltid finslipas ytterligare, som exempel hur vi skall vara än bättre rustade då Lille Skutt och Fotbollsskolan drar igång igen? Svaret på just den frågan är att antalet ledare måste ökas för att kunna ta emot uppåt 100 spelsugna barn vid ett och samma tillfälle.

De sista timmarna var vikta åt mer praktiska ändamål såsom planeringen för kommande konstgräs, hur vi handhar caféverksamheten på anläggningen och mycket mera.

En givande söndag m.a.o!.