Omorganisation i ledarstaben kring seniortruppen!

2015-06-01


Fotbollssektionens styrelse har efter samtal med seniortruppen fattat beslut om att seniortränare Johan Lindskogs avtal med förening kommer att brytas per den 31 maj 2015.

Styrelsen känner att det finns mer att få ur denna trupp och då det framkommit att stödet från truppen inte varit övervägande positivt, så vill vi med denna omorganisation ge en ny seniortränare chansen, när det nu finns relativt gott om tid kvar av denna säsong.

Vi tackar Johan Lindskog för den insats han gjort för föreningen som mycket lyckosam senioransvarig från 2011 och ett flertal säsonger och önskar honom lycka till framöver.

Vi ber om att få återkomma då ny tränare är på plats.

 
Ola Berntsson

Ordförande och Herransvarig

Fotbollssektionen Annebergs IF