Oersättligt arkiv försvunnet.

2011-01-02


Från föreningens 90-åriga historia  finns naturligtvis en hel del material som berättar om verksamheten.
Genom årsberättelser, styrelseprotokoll med mera kan man följa vad som skett inom Annebergs IF under alla dessa år.

Unik urklippssamling.

Under de senaste 50 åren har dokumentationen därutöver bl.a. bestått av fotografier, klubbtidningen Annebergarn samt inte minst tidningsurklipp med metchreferat. Insamlingen av dessa urklipp sköttes minutiöst av före detta sekreteraren Nils-Gunnar Larsson, som under mer än femton år från sextiotalet och framåt  tog vara på allt som rörde föreningen. Detta arbete har på senare år övertagits av Leif Eriksson, som mycket omsorgsfullt följt vad som skrivits i lokalpressen.

Flera pärmar försvunna.
I dag finns ca. 50 A4-pärmar med urklipp och är naturligtvis en guldgruva för den som är intresserad.
Det vill säja det fanns 50 pärmar, men vi har nu upptäckt att dessvärre har flera av dessa försvunnit från vårt arkiv. På vilket sätt materialet har försvunnit vet vi inte. Att någon medvetet skulle ta sig för att stjäla denna unika dokumentation har vi svårt att tro, men vi har heller inte någon annan teori.

Oersättligt material.
Om någon kan ge upplysningar är vi givetvis mycket tacksamma. De försvunna pärmarna går ju knappats att ersätta. För en utomstående har väl materialet inget värde medan det för Annebergs IF är ovärderligt.

Rune A.Ett exempel på vad som fanns i de dokument som nu är försvunna. Bilden är från seriefinalen mellan Väröbacka och AIF den 9 augusti 1970, alltså för 40 år sedan. Den visar hur Stig Andersson gör 2-0 till Anneberg i en match som AIF vann med 3-1.
Dessbättre är denna bilden inscannad men den allt övervägande delen av materialet finns endast på papper.