Nytt klubbhus!

2015-02-17


Det nya klubbhuset stod färdigt hösten 1967. 
Rune Larsson var den som hade planlagt bygget 
och var också den som genomdrev projektet tillsammans med Uno Andersson." Året 1967 kom att bli ett upprustningens år. Ett klubbhus i två våningar uppfördes med omklädningsrum och duschar i bottenplanet och med en samlingslokal i övre planet. Ett stort steg från det gamla klubbhuset som var uppfört i  mitten av trettiotalet och som nu tjänat ut. 

Föreningen köpte också in ca. 16.000 m2 mark från två markägare och arbetet med att anlägga en ny fotbollsplan påbörjades. Trots att detta var stora investeringar lyckades man hålla det 
ekonomiska läget under god kontroll och finansieringen skedde helt genom egna medel och utan att behöva låna. Från Riksidrottsförbundet erhölls ett anslag på 10.000 kronor och från Kungsbacka kommun fick man lika mycket. Rune Larsson var drivande kraft vid klubbhusbygget.

Det som gjorde det möjligt att skaffa fram pengar var bingospelet i Älvsåkersgården som bedrivits sedan 1964 och där föreningen var ledande bland klubbarna i västra Sverige. Lokalen i 
Älvsåkersgården var dock i minsta laget och föreningen försökte få ägarna att bygga ut men det 
lyckades inte utan det blev istället så att idrottsföreningen själv genomförde och bekostade en tillbyggnad för att kunna ta in större publik. Dessutom ökades spelet till två kvällar i veckan för att senare bli tre kvällar.Så småningom blev det aktuellt att söka sig till storstaden Göteborg där 
föreningen anordnade bingo på danssalongen Vågen i Folkets Hus vid Järntorget och även i centralt belägna Vasahallen där för övrigt Leif "Loket" Olsson några gånger ledde bingo för AIF:s räkning. "

Samtliga bilder och text är hämtade här från hemsidan. Titta in under fliken Föreningen - Historia för fler historiska vingslag!Föreningens första klubbhus uppfördes 1936 - 37.

Virket tiggdes ihop från bönderna och drivande krafter vid bygget var bl.a. "Heapöjka" med bröderna Knut, Arne, Helge och Anders Andersson.
Huset blev målat i en chokladbrun färg och blev därför omedelbart döpt till "Marabou" !
Huset stod där nuvarande 7-mannaplan ligger, ungefär!1980-81 gjordes senaste utbyggnaden. Grunden fick muras upp och upptill placerades den gamla lekskolan, som tills dess stått uppe på "skolberget" vid Älvsåkersskolan!Senaste tillskottet av större byggnader på vår anläggning är "Uno´s hus" som började byggas 2006 och togs i bruk 2007!
Med 4 omklädningsrum, pannrum samt ett flertal materielrum, så var detta ett välkommet tillskott för vår växande verksamhet!
.