Nya kommittéer tillsatta!

2015-02-26


Ju fler vi är, desto roligare och stabilare blir vår verksamhet. Ett steg till att bredda vår organisation togs under kvällens huvudstyrelsemöte.
Inte mindre än tre nya kommittéer tillsattes. Glädjande var också att en del av de namn som skall leda dessa är personer som inte redan är engagerade ledare i vår förening.

Cafékommittéen - kommer ledas av Inger Lind. Med huvudansvaret för vår caféverksamhet både vid A-matcher samt övriga cafétillfällen, kommer Inger nu kunna styra upp denna viktiga del av verksamheten.

Loppiskommittéen - här kommer Susanne Hjalmarsson att ha huvudansvaret. Loppisen hade sin premiär i höstas, och som traditionen bjuder från tiden då IF Rigor drev detta, så genomförs loppisen alltid sista lördagen i september.

Marknadskommittéen - med inriktning på sponsring i och kring vår verksamhet, kommer ledas av Tommy Magnusson.

Sedan tidigare har vi en Anläggningskommitté, som leds av Peter Bark.

Ovan nämnda ansvariga är på intet vis ensamma i respektive kommitté. Och känner man att man vill bidra och vara delaktig i någon av dem, så hör gärna av sig till vårt kansli. 

Varmt välkommen - ju fler vi är, desto roligare!