Ny ordförande!

2015-12-05


Fotbollssektionens nomineringsmöte genomfördes för ett par veckor sedan. Nu har Huvudstyrelsen "godkänt" (i linje med våra stadgar) de nominerade.

Ny ordförande för Fotbollssektionen blir Urban Olsson. Urban är idag mycket aktiv i vår förening genom sina uppdrag inom P.05 och F.03/04 samt suttit med som ledamot i F-sek sedan tidigare.
Övriga som valdes in i F-sek är följande; Viktor Forsgren, Markus Franzén, Stefan Wennerström och Lotta Hansson.

Vi önskar Urban o Co lycka till med verksamheten 2016. Viktigt som vanligt är att många hjälper till och drar sitt strå till stacken. Allt för att skapa en så lyckad verksamhet för alla våra fotbollsspelare, stora som små, i föreningen.

Samtidigt som de nya checkat in, så passar vi på att tacka Freddie Larsson och Ola Berntsson för deras insats under 2015.
Freddie, Ola och Urban har dragit en stor arbetsbörda under säsongen, underbemannade som de varit.
Extra omnämnande till f.d. ordförande Ola Berntsson, som lagt ned oerhört mycket tid i vår förening. En insats som uppskattats mycket, men som rimligtvis skulle avlastats av fler medlemmar under gången säsong. Oavsett, så tack för din insats för bygdens barn Ola.

/Ordf. Annebergs IF
Tommy Magnusson