Nu är vi hälsocertifierade!

2013-05-12


De föreningar som följer kommunens upplägg för Idrotts- och Hälsocertifiering får använda ovan symbol i sin verksamhet.
Upplägget har funnits ett tag, men nu är även vi i Annebergs IF med och uppfyller de krav som ställs på föreningar som vill medverka.
Kort text från kommunens hemsida:

"Idrotts- och hälsocertifiering
Syftet med certifieringen är att barn/ungdomar och andra aktiva ska kunna vara aktiva i en hälsosam och ännu tryggare föreningsmiljö. Idrotts- och hälsocertifieringen riktar sig till föreningarna i Kungsbacka kommun och ska fungera som en kvalitetsmärkning. Den är främst inriktad på föreningar med barn och ungdomsverksamhet.

Certifieringen innebär att samma krav ställs på föreningarna om vad de ska genomföra och uppnå för att bli certifierade. På så sätt skapas det ännu bättre förutsättningar för en mer systematisk kvalitet och vad man som ledare, aktiv och förälder kan förvänta sig av föreningen - när det gäller exempelvis mångfald, alkohol och droger, kränkningar och mobbning, med mera."

Från ord till handling
Nästa steg är givetvis att informera alla inom AIF vad som gäller då det kommer till dessa punkter. En liten synbar åtgärd som den uppmärksamme kanske redan noterat, är den skylt som sitter på väggen av entréhuset.
Rökning tillåts numera endast bredvid entrén vid grusplan samt vid infarten från Dalavägen till klubbhuset..
Mer information kommer att ges framöver.


/Huvudstyrelsen