Nomineringsmöte FU!

2014-11-02


Samtliga medlemmar kallas till nomineringsmöte för fotbollsutskottet 2015!

Tid och plats: 25/11 kl 19.00 klubbhuset Dalavallen. Till fotbollsutskottet skall 5 ledamöter nomineras för att stadfästas vid årsmötet i januari 2015. Fotbollsutskottet 2014 har bestått av följande ledamöter: Ola Berntsson ordförande, Ann-Louise Devall ansvarig från 15 år, Jan Flink ansvarig 12-14 år, Urban Olsson ansvarig upp tom 11 år och Anders Fröberg domar och utbildningsansvarig.

Ola och Urban står till förfogande även för 2015. Det är naturligtvis ok att nominera vem som helst till vilken post som helst, men vi behöver minst 3 nomineringar för att kunna bedriva verksamhet även nästa år.

Nominering får göras av röstberättigad medlem enligt föreningens stadgar. Den nominerade skall vara tillfrågad innan förslaget lämnas till undertecknad senast fredag 21/11 på telefon 0725-321707 eller mail ola.berntsson@telia.com.

Väl mött!

Ola Berntsson
Ordf. FU