Nämnden gav AIF stöd!

2014-11-23


Den 12 november höll nämnden för Fritid & Folkhälsa ett ordinarie styrelsemöte. En av punkterna var att fördela c.a 600.000 kr till sökande ideella föreningar.
Pengar som blivit över av årets budget för Fritid. 
Annebergs IF och ytterligare 8 föreningar hade sökt medel till specifika delar av sin verksamhet. Vi sökte för stöd till vår konstgrässatsning.

Glädjande kan nu konstateras att vi tilldelades 200.000 kr!

Pengar som kommer mer än lovligt tillpass. Vi bockar och bugar för denna gåva!