Medlemsavgifter fastställda!

2012-01-29


Då var medlems- och träningsavgifter klubbade för verksamhetsåret 2012. Dessa fastslogs av en enig församling under dagens årsmöte.

Se fliken Föreningen - Bli medlem här på hemsidans förstasida.

Sista betalningsdag är satt till 29/2./tm