Medlemsavgiften !

2011-02-01


 

Medlemsavgiften för 2011, som blev bestämd på årsmötet 29 januari, ska vara inbetald senast 28 februari. Eftersom spelarförsäkringen är kopplad till medlemsavgiften är det mycket viktigt att den blir inbetald i rätt tid.
Dessutom är föreningens kassa ganska barskrapad vid denna tiden på året innan vi fått in de statliga och kommunala bidragen.

Föreningens kassör, Tore Bengtsson, kämpar just nu hårt för att få debet och kredit att gå ihop och uppmanar alla medlemmar att betala i tid.


Rune A.