Kungsbackamässan lagd på is!

2012-08-25


Peder Lamm in action!Ja, nog för att vi brukar hålla till i en ishall, men denna gången är inte rubriken en ordvits på det. Tyvärr har Kungsbackamässan gått i stå.
Kungsbackamässan såg dagens ljus 1985. Det var med anledningen av att Annebergs IF´s då absolut största inkomstkälla var Bingospel i Älvsåkersgården under många, många år, nu tappade fart. Med ändrade skatteregler samt minskat intresse från besökarna blev man tvungen att finna nya vägar. Då föddes tanken om en antik & kuirosamässa.
Det var Björn Hjalmarsson, Uno Andersson och Stig Persson som slog sina kloka huvuden ihop och drog igång mässan i den då enda ishall som fanns i Kungsbacka. Stig & Björn var med de första 4-5 åren, men sen blev det Uno Andersson som blev den stora eldsjälen och Mässgeneralen med stort M. Med ett oförtrutet arbete året runt så växte mässan varje år. Hur många mil Uno har åkt landet runt för att besöka utställare och "tjöta" med vänner, ja det hade varit intressant att finna en uppgift på. Då den nya ishallen kopplades på den gamla så var Uno inte sen med att även hyra den. 120-135 utsällare under mässans glansdagar genererade fina pengar, oavkortat in på Annebergs IF´s konto till glädje för alla ungdomar i Älvsåkers bygd.
På ålderns höst lämnade Uno över mässansvaret till undertecknad som drev dels Kungsbackamässan i fem år, samtidigt som vi också sjösatte Kungsbacka Hantverksmässa i Aranäshallen. 1999 firade vi ett väldigt lyckat 25 års jubileum, fullt med utställare, lyckad jubileumsmiddag på fredagskvällen, med trevligt tal från bl.a. Peder Lamm, som var oss trogen i många år. 2010 lämnades mässchefs-pinnen vidare och mässan levde även över 2010 och 2011. Men lönsamheten har fallit de senaste 6-7 åren, långsamt, långsamt. Inför 2012 hade ingen tagit några aktiva tag i detta stora projekt. Vi i den nya styrelsen gjorde ett tappert försök med att snabbt skicka ut 700 inbjudningar i februari, vilket givetvis var på tok för sent, eftersom mässan skulle arrangeras i maj. Vi fick 23 anmälningar, vilket ju inte räcker för att genomföra en kvalitativt bra mässa. Varpå vi drog i handbromsen.
På huvustyrelsemötet 16 augusti diskuterade vi upplägget för 2013. Men efter en noga analys blir utslaget som kan läsas i texten nertill.

Det känns väldigt tråkigt, men man måste också vara realist. Allting har sin tid, och en mässa i en ishall har helt klart sina bästa år bakom sig.

Vi får finna andra vägar för att säkerställa vår ekonomi i Annebergs IF, så vi fortsatt kan bedriva vår fotbollsverksamhet på Dalavallen. Idéer och viljan finns, vilket känns tryggt för framtiden! Tänk om vi kan kläcka en idé lika framgångsrik som Bingon i Älvsåkersgården eller Kungsbackamässan som fick leva i 27 år. Givetvis klarar vi det!

Tommy Magnusson
Ordförande AIF" Ledningsgruppen för Kungsbackamässan har beslutat att lägga mässan på is framöver. Det kommer således inte att genomföras någon mässa 2013.
Vi ber att få återkomma då vi eventuellt arrangerar en mässa igen.
I dagsläget finner vi ingen bärighet i att genomföra en mässa av bra kvalitet, vilket varit vårt signum, och god lönsamhet. Med höjda hallhyror, en bransch som är hårt utsatt av konkurrens från handel över internet, vikande intresse generellt för mässor samt mindre intresse från utställare – så finner vi det i dagsläget inte aktuellt att försöka arrangera en mässa 2013.
Men med det inte sagt att vi inte på nytt dyker upp under kommande år i samma eller i en annan skepnad.
Tack för de 27 åren som Kungsbackamässan arrangerades i obruten följd – nu får vi ladda batterierna och se vad som sker framöver.

På återsyn! "Full kommers!