Ja till Bygglov av hall!

2014-01-14


Idag kom beskedet att Byggnadsnämnden beviljat oss ett bygglov för en inomhushall med konstgräs på vår grusplan.

Ett glädjande besked som ger oss än mer energi till att jobba vidare med "ben nummer 2" - ekonomin.

Fortsättning följer!