Hemsidan!

2015-03-13


Då vi ibland gör strukturella justeringar, stora som små, på hemsidan, så syns inte alltid dessa för dig som har lagt vår hemsida som en favorit på din dator. 
Klicka då för en uppdatering på den "runda pilen" bredvid ditt webläsar-fönster. Det som justerats denna gång är flikar som ligger under Sponsorer.

/"dataavdelningen"