Hallprojektet - uppdatering!

2013-09-15


I vår strävan att utveckla vår fotbollsverksamhet och göra det enklare för barn och föräldrar att kunna medverka i vår verksamhet, så fortsätter arbetet med att nå målet med en hall på Dalavallen.
Dalavallen är en bra och i våra ögon en fräsch anläggning. Bra med omklädningsrum, samlingsrum samt väl skötta gräsytor. Men perioden okt-april hänvisas vår verksamhet till konstgräsplaner runt om i vår kommun. Att som barn, förälder och ledare resa c.a 12 km (en väg) till Ögärdet i Fjärås ett par dagar i veckan under nämnda period, det sliter på alla inblandade samt kostar pengar och är inte snällt mot miljön.
Vår målsättning är att ha 99% av vår verksamhet här på Dalavallen, året runt. Tänk så smidigt för alla spelare, stora som små!

Projektet är igång sedan länge, men hur går det då för oss?

Bygglov är sökt sedan länge och just nu ligger ärendet åter på Plan & Byggs skrivbord, efter att ha fått tumme upp av Byggnadsnämndes arbetsutskott samt Byggnadsnämnden som hade möte 5/9. Nu närmast kommer Plan & Bygg att fortsätta arbeta med ärendet och bl.a. få in ev. åsikter från dem som bor närmast. 

Finansieringsdelen är ju A och O. Vissa bidrag är säkrade men vi är ännu inte i hamn. Föreningens medlemmar säljer för tillfället Idrottsrabatten som en del av den ekonomi som måste säkras med egna medel. Vi för en bra dialog med vår bank, som initialt ställde krav på en kommunal borgen. Något som kommunen inte gjort på många år. Men då vår ansökan kom upp på Kommunstyrelsens bord för ett par veckor sedan, så fick vi ett positivt besked. Något som givetvis känns tryggt då vi talar med vår bank. Men, man skall ju också ha råd att ha ett lån.

Leverantörer
Vi har pratat med ett flertal leverantörer kring både hall och underlaget konstgräs. Vi är nu så långt komna att vi valt att arbeta med DS-hallen i Falkenberg, då det gäller tillverkning och resning av själva hallen. En stålkonstruktion som kläs med plåt. Bilden ovan är inte helt exakt men inte långt ifrån den variant vi talar om. (40x80m)
När det gäller konstgräset så finns det många olika leverantörer. Men under resans gång har vi till slut valt att arbeta med nordens största leverantör, Unisport. De är de klart största på den nordiska marknaden och har bl.a. levererat ett flertal av de konstgräsplaner som Kungsbacka Kommun köpt in.
Val av entreprenör för markarbetet samt leverantör av belysning kvarstår, men vi är även långt komna med dessa två delar.

Supporters
Vi har starkt stöd av ett par tunga organisationer såsom Svenska Fotbollförbundet, Hallands Idrottsförbund, Göteborgs Barnbördshus fond, Kungsbacka Kommun Fritid samt ett par företag som vill hjälpa oss ekonomiskt. Givetvis finns det plats för fler. Alla händer är välkomna!

Här på hemsidan finns en länk som tar besökaren till vår Hall-hemsida. Där finner man mer kring projektet. På den sidan kan man också se hur man går tillväga om man vill stötta vårt projekt, både som företagare och privatperson. Bl.a. kan man sponsra kvadratmeter á 100:- av den 3200m2 stora hallen. Detta har ett antal privatpersoner redan gjort vilket givit oss nästan 20.000kr i stöd. Vill du också vara med?

Klicka här för att komma direkt till vår Hall-hemsida!

Jag ber om att få återkomma med mer information längre fram. Stort tack till er som så här långt varit med och arbetat & stött vårt projekt. 

Tommy Magnusson
Ordförande AIF.