Hallprojekt lagt i malpåse!

2014-05-09


Tyvärr får vi konstatera att plus och minus inte går ihop. Det är den enkla och korta versionen om vårt hallprojekt!

Den längre versionen bakom vårt styrelsebeslut att lägga projektet på is är många olika delar.
Vi har fått bra stöd av Hallands Idrottsförbund, SvFF med flera. De leverantörer som skulle stå för bygget har också visat sig flexibla. Vi har fått ok på ett bygglov, vilket givetvis var en viktig pusselbit. Ett glädjande besked vi fick i början av 2014.

Likaså har kommunledningen beviljat oss möjligheten att ta banklån med dem som borgenärer.
Våra medlemmar har ställt upp på ett bra vis genom diverse projekt som alla dragit in medel till ett öronmärkt konto.

Det som däremot inte hjälpt oss på traven är våra två ansökningar till Allmänna arvsfonden. Dels avslag och noll kronor under våren 2013. Men vi fick mer på fötterna genom Älvsåkersskolans intresse av en fotbollslinje, samt att vi blev kontaktade av Nybygget (en sektion i KIF som vänder sig till funktionsnedsatta spelare). Båda dessa delar togs med i vår nya ansökan. Men nu under våren kom så nästa avslag och noll kronor. En stor besvikelse, då vi vet att andra föreningar med samma storlek som vår med samma planer och projekt fått c.a 2 miljoner. Vilket hade betytt en tumme upp till byggstart nu under sommaren. 

Parallellt med jakten på nya medel, har också viss stöttning förfallit, pga av att spaden skulle varit satt i jorden innan nyår 2013 (SvFF). Till dem fick vi sökt om i januari och fick så bidraget åter nu under april. 

En stor droppe som fick vår huvudräkningsbägare att börja rinna över var så ett samtal från vår hall-leverantör. Stålpriserna i Europa har legat still i många år, men var nu på väg upp igen. Något som gjorde vår hall drygt 400.000:- dyrare, bara efter ett telefonsamtal...

Nu har vi vänt och vridit på alla tänktbara stenar, men nu alltså dragit i handbromsen.

Ovan information fick alla närvarande medlemmar på ett allmänt möte 24/4. En stor besvikelse men också en stor förståelse för alla presenterade turer samt ekonomifördjupelse.
Alla medlemmar inkl. styrelsemedlemmar är ju givetvis överrens om minst en punkt - vår anrika 94-åriga förening skall inte äventyras! På mötet fick vi i styrelsen närvarande medlemmars önskemål om att undersöka möjligheterna till att anlägga en 7-manna eller 9-manna konstgräs ute i det fria. Vi tog åt oss uppgiften och skall återkomma senare under försommaren, eller så snart något finns att redovisa.

Vi är alla överens om att vi vill skapa året-runt-möjligheter här på Dalvallen. Att resa till Ögärdet och Inlag i ur & skur tär på allas ekonomi, ork och lust. Gäller spelare, ledare samt föräldrar. Att pendla hela vintern är inte gratis. Och då vi ibland får träningstider kl. 17.15 på Ögärdet, så blir stressen påtaglig.
Vi hade ju önskat att Fritid kunde gå in och stötta oss med betydligt större medel än de 75.000:- som vi fått. Vi är inte otacksamma för dem, men de räcker inte långt, ens då vi talar om en 7-mannaplan. Där ser vi dock baksidan av att äga och driva anläggning själva.

Men skam den som ger sig - bryta ihop och komma igen är ju ett känt uttryck. Vi är mitt i den fasen, sen kommer vi igen - starkare än någonsin!

Våra ledare, inklusive dem som tränar våra största spelare (seniorerna) ser mycket positivt på att kunna träna på konstgräs på Dalavallen, även om det inte är på en 11-mannaplan, något som vi inte har ekonomi till. För den som bara är lite insatt i sporten fotboll, vet ju om att man vill krympa ytorna så man får upp tempot och tätheten i sitt träningsspel. 

Nu kör vi!


Med vänliga hälsningar,

Tommy Magnusson
Ordförande Annebergs IF


.