Extra Årsmöte!

2014-07-04


För alla medlemmar!

Måndagen den 14 juli, kl. 18.00, avhålls ett Extra Årsmöte i vårt klubbhus.

Ärende att behandla:

"Förslag till konstgräsanläggning samt finansiering därav"

Väl mött!

/Styrelsen