Extra Årsmöte!

2016-02-14


Välkommen alla medlemmar till ett Extra Årsmöte!


På ordinarie årsmöte 31 januari, föll inte alla pusselbitar på plats då det gällde ordförandeskapet. Nu har valberedningen arbetat fram ett namn och sittande styrelse kallar härmed till ett Extra Årsmöte.

På agendan finns två punkter: 1/ Fyllnadsval 1 år till en ledamotsplats. 2/ Val av ordförande för 1 år.

Väl mött i klubbhuset måndag 22 februari kl. 18.00.

/Styrelsen