Bygget inne på slutspurten!

2014-10-19


I onsdags såg det ut som på bilden ovan. Det myckna regnandet har inte underlättat för anläggarna från Gårda Johan, men på det stora hela ligger vi i fas med satt agenda.Grind för traktor vid behov av skottning bl.a.Idag söndag: den lilla del som kvarstår att rulla ut konstgräs på, innan påfyllnad med sand och granulat kan påbörjas!

 

Grässtråna är 5 cm höga på vår plan. Det finns även 4 cm och 6 cm på marknaden. Vad man väljer hänger ihop med val av underarbete samt vilken typ av grässtrå samt granulatsort man väljer. Den variant vi har valt är en av de senaste på marknaden och är lämpad för vårt användningsområde; breddfotboll. För att stråna inte skall ligga ner och trampas på dess sidor, så fyller man konstgräsplaner med väldigt fin sand c.a 2 cm, i botten. Något man inte ser eller tänker på då man tittar på konstgräsfotboll. Därefter fyller man på med 1,5 cm "granualt-ploppar" som finns i olika former och färger. Våra blir svarta. Och resterande 1,5 cm blir det fristående konsgrässtrået och den del man ser med blotta ögat. För att inte den fina sanden skall bli "gegga" eller blanda sig med granualten, så behövs lite mindre nederbörd än var som varit fallet under gången vecka...

Invigning nu på lördag, 25 okt!
 
Anmälan för att deltaga: mail till kansliet senast idag söndag, som tidigare informerats om.