Besök av Torbjörn Nilsson.

2010-11-03


Som vi tidigare annonserat kommer Torbjörn Nilsson att hålla en föreläsning i Annebergs IF:s regi, torsdag 11 november.  Föreläsningen är i vårt klubbhus och börjar kl. 18:30.
För Annebergs IF:s medlemmar är det gratis entré.

Välkomna !