Bli medlem 2010!

2010-01-30


Grundbulten i all föreningsverksamhet utgår från medlemsskapet. Dels stämmer ju parollen "ju fler, desto roligare", men också att det betyder mycket för ekonomin. En del av de staliga och kommunal bidrag som föreningen erhåller, grundar sig på dels antalet medlemmar och dels antalet aktiva medlemmar. Vår förening välkomnar alla till att bli medlem. Först då man är en fullt betalande medlem äger man rätten till att medverka i vår verksamhet. Som betalande medlem äger man också rätten att insupa all den fotbollskunskap som våra välutbildade ledare kan förmedla. Måste man då aktivt spela fotboll för att vara medlem i Annebergs IF? Nej då, vi har många passiva medlemmar, eller supporters om man vill, som gladeligen stöttar oss varje säsong.
Idag avhölls föreningens årsmöte för alla medlemmar. På mötet fastslogs medlemsavgiften och träningsavgiften för 2010. Närvarande medlemmar bestämde att 2009 års nivå på avgifter även skulle gälla 2010.

Gå in under fliken Föreningen - Bli medlem för att läsa mer om medlemskapet 2010.
//tm

.