Årsmötet genomfört.

2010-01-30


Ove Lindström ledde årsmötet.

Föreningens årsmöte, som avhölls lördagen 30 januari, blev en stillsam tillställning utan några större debatter.
Mötet leddes med sedvanlig ackuratess av veteranen Ove Lindström som klubbade igenom dagordningen på ca. två timmar.

Innan förhandlingarna öppnades var det utdelning av pris ur Björn Hjalmarssons fond. Priset skall gå till någon ungdomsspelare som utmärkt sig under året och i år fick Jennifer Karlsson motta priset. Utdelare var Björns Hjalmarssons dotter, Carina Boysen.


Till föreningens ordförande omvaldes Jan-Eric Ericson. Till ledamöter på två år omvaldes Tore Bengtsson och nyvaldes Mikael Forsgren. Ledamoten Roger Olsson, som hade ett år kvar på sin post, avgick och ersattes genom fyllnadsval av Thomas Johansson.  Som suppleanter omvaldes Uno Andersson och Chris Rricson.
Som revisorer omvaldes Ove Lindström och Peter Bengtsson.
Valberedning blev Uno Andersson, sammankallande, samt Eva Jarl och Tore Karlsson.

Sektionernas och styrelsens budgetar godkändes utan ändringar och mötet beslöt vidare att medlemsavgiften skulle vara oförändrad.

Rune A.Carina Boysen delar ut priset ur Björn Hjalmarssons minnesfond till Jennifer Karlsson.Thomas Johansson och Mikael Forsgren valdes in som ledamöter i huvudstyrelsen.