Dalavallens grusplan avstängd.

2009-12-30


Så här vill vi att vår grusplan ska se ut. Jämn som ett salsgolv är den på denna bilden från vintern 2006.

Det börjar att bli dags för våra seniorlag att starta vinterträningen. Den 11 januari drar man igång med första träningspasset som genomförs på Inlags konstgräs. Januari månad ut är träningen på konstgräset och det hade naturligtvis varit önskvärt att få fortsätta med detta upplägget. Men dessvärre kan vi inte få några tider på konstgräset under februari, så vi får med början i februari, nöja oss med Dalavallens grusplan.
Gruset inte spelbart nu.
Den senaste tidens kyla, som föregicks av snöfall och plusgrader, har gjort att Dalavallens grusplan nu mera liknar en isrink. För att få den i stånd för träning skulle det krävas stora insatser. Först måste planen skrapas med maskin och därefter saltas och sladdas. Ett arbete som inte är helt gratis och som vi nu inte har råd med. Vi får därför vänta och hoppas att vädrets makter är oss nådiga den närmaste tiden.
Inget spel under januari.
Som prognoserna ser ut nu förefaller kylan att stanna ett tag, vilket torde innebära att vi inte kan räkna med att grusplanen ska bli spelbar förrän i början av februari. Vaktmästarna Hagberg och Strandefjord hoppas att kunna presentera en snöfri och jämn grusplan första veckan i februari. Man uppmanar ledarna för de olika lagen att i god tid sätta upp sina önskade träningstider på schemat i klubbhuset.
Vaktmästarna nås i klubbhuset på telefon 21 512.

Rune A.På denna bilden är det mera isrink än grusplan för fotboll !