Kungsbackamässan 2010.

2009-12-11

Arbetet med vår Kungsbackamässa pågår i stort sett året runt. Direkt efter att sommarens mässa var avslutad gjordes en summering och utvärdering och sedan har det diskuterats vad som kan göras ändå bättre inför mässan 2010.


Inbjudan skickas till ca. 1500 utställare.

Till de utställare som deltagit i den senaste mässan  brukar vi innan jul skicka en hälsning och en preliminär inbjudan. Detta utskick gjordes i slutet av november.

Den 8 december var det så dags att sända ut inbjudan till övriga tänkbara utställare. Totalt är det ca 1500 som nu får inbjudan om att deltaga i mässan nästa sommar. Inbjudan med hallskisser, anmälningsblankett och svarsbrev ingår i denna sändning.
Som vanligt var det våra veteraner som även denna gång ställde upp och såg till att allt material blev nedlagt i kuvert och adresserat. Ett nog så styvt jobb men tack vare den rutinerade skara medarbetare som vi förfogar över gick det hela mycket smidigt.

Rune A.Veteranen Uno Andersson, som deltagit i mässarbetet under 25 år, adresserar kuvert tilllsammans med den nye mässchefen, Joacim Pihl.Här har vi också två veteraner, Asta Eriksson och Elsa Falk, i färd med att iordningställa inbjudningar.Föreningens ordförande, Jan-Eric Ericson, får också ta sin beskärda del av mässarbetet. Här tillsammans med Anne-Marie Allard och Isabel Ericson.