Ny chef för Kungsbackamässan.

2009-10-14


Längst till höger ser vi den nye mässchefen, Joacim Phil. Längst till vänster sitter Uno Andersson som varit mässans drivamde kraft sedan starten för 25 år sedan. I mitten Tommy Magnusson som tackar för sig efter fyra år som mässansvarig.

Kungsbackamässan är praktiskt taget föreningens enda inkomstkälla och därmed givetvis mycket viktig. Utan mässan skulle vi inte kunna ha den omfattande verksamhet som bedrivs på Dalavallen.

Uno Andersson var med från början.

Mässan startades för 25 år sedan och drivande kraft sedan starten har varit Uno Andersson som lagt ner ett oerhört stort arbete under alla dessa år. Inte minst har han lagt ner mycket tid och möda på att besöka andra mässor och knyta kontakter med utställare runt om i Sverige. Uno har varit ensam ansvarig till och med år 2005. Året därefter kom Tommy Magnusson in i handligen och tog över ansvaret med Uno som mentor och rådgivare. Tommy har under de senaste fyra åren varit anställd i föreningen och då hållt i det mesta när det gäller mässan.

Tommy Magnusson slutar.

Nu har Tommy bestämt sig för att satsa på att fortsätta sin karriär inom näringslivet och får då inte möjlighet att i någon större utsträckning engagera sig i föreningen. Det har därför blivit nödvändigt att försöka hitta en ersättare. Efter att ha fått svar från ett 20-tal sökande valde vi ut sex personer som vi bedömde vara de mest lämpade. Efter ytterligare granskning av meriter och efter att ha gjort intervjuer har vi kommit fram till den som enligt vår mening är den som bäst motsvarar de krav vi ställer.

Erfaren man övertar.
Den nye mässchefen heter Joacim Pihl, är 45 år gammal och bosatt i Förlanda. Han har en gedigen bakgrund när det gäller att arrangera evenemang av olika slag och drev under många år ett eventföretag med ett 30-tal anställda. Företaget producerade teaterföreställningar, revyer, musikaler, operetter m.m. och var också bl.a. producent för Riksteatern.
Joacim Pihl sålde sitt företag 1999 och satte sig på skolbänken och studerade betendevetenskap. Han har sedan gått vidare genom att inom EU utbildas till att leda förändringsarbete inom små och medelstora företag.

Arbetet redan igång !

Det är alltså en mycket kunnig och erfaren man som vi lyckats att intressera sig för vår mässa och att Uno och Tommy fått en värdig efterträdare är det ingen tvekan om. Han kommer att börja sin anställning omedelbart och redan har vi haft ett par möten där vi skissat på olika förslag som vi tror ska göra Kungsbackamässan ännu mera attraktiv för utställare och publik. Uno Andersson kommer att även i fortsättningen vara med i ledningen för mässan och även Tommy Magnusson kommer att finnas till hands för att göra övergången så smidig som möjligt.

Rune A.