Full aktivitet på Dalavallen.

2009-08-11


Idessa dagar är det verkligen fullt ös på Dalavallen med matcher och träningar varje dag. Vaktmästarna har ett ständigt arbete med att pussla ihop schemat så att alla får plats. Bland mycket annat ska ju klippning och linjering göras på både elvamanna- och sjumannplanerna.
Planeringen  viktig.
För att få detta att fungera är det mycket viktigt att de olika lagen sätter upp sina aktiviteter på planeringstavlan. Uppmaningen är att göra detta i god tid så att vaktmästarna får en sportslig chans att kunna sköta sitt arbete.

Rune A.