Föreningens årsmöte avhållet.

2007-01-27


Annebergs IF höll på lördagen 27 januari sitt årsmöte och valde då huvudstyrelse och sektionsstyrelser för verksamhetsåret 2007. Årsmötesförhandlingarna leddes med vanlig ackuratess av Ove Lindström.

I huvudstyrelsen invaldes Jan-Eric Ericson som ny ordförande efter Rune Andersson som avböjt omval. Peter Olsson hade också avböjt omval och i hans ställe invaldes suppleanten Roger Olsson varför styrelsen fick följande utseende:
Jan-Eric Ericson är ordförande och övriga ledamöter är Tore Bengtsson, Andreas Olsson, Roger Olsson och Rune Andersson. Som suppleanter omvaldes Uno Andersson och nyvaldes Chris Ericson.

Som revisorer omvaldes Stefan Bengtsson och Ove Lindström.

Fotbollssektionens styrelse omvaldes och består av Tommy Magnusson, ordf. samt Tore Bengtsson och Uno Andersson.

Damsektionens styrelse är Eva-Lena Hansson, ordf. samt Susanna Hansson, Lotta Johansson, Ann-Marie Palm och Camilla Hansson.Ungdomssektionens styrelse: Ann-Louise de Wall, ordf. samt Eva Jarl, Mats Åkesson, Christian Clarin.

Valberedningen omvaldes och består av Tommy Magnusson, Uno Andersson, Eva-Lena Hansson och Robert Nyström.

Vidare beslöt årsmötet att medlemsavgiften från 2006 ska vara oförändrad.