Kommentar till fotbollsgalan.

2006-11-23


Beklagligt uteblivande.

   Tyvärr var vår förening inte representerad med någon på plats när Fotbollsgalan avhölls.

   De nominerade från AIF, Uno Andersson och Fredrik Karlsson, kunde av olika anledningar inte deltaga i galan.
   Som ordförande i föreningen är det självklart mitt ansvar att se till att vi hade haft någon eller några representanter vid detta unika tillfällle då föreningen var nominerad i två kategorier. Tyvärr kunde jag inte, på grund av ett annat åtagande, själv resa till Falkenberg vilket annars varit meningen.  
   Genom dålig samordning och uppföljning från min sida blev det till slut så att ingen annan blev utsedd att deltaga i galan.
    Detta är ju mycket tråkigt och jag har också i brev till ordföranden i Hallands Fotbollförbund framfört vår beklagan och ursäkt.

Rune Andersson
Ordf.