Björn Hjalmarssons minnesfond.

2006-11-18


Dags att söka

Det går nu att rekommendera ungdomsspelare till att mottaga pris ur Björn Hjalmarssons Minnesfond.

I stadgarna för fonden heter det i § 4:
"Björn Hjalmarssons Minnesfond skall belöna och premiera ungdomsspelare som
- tar ett socialt ansvar gentemot såväl medspelare, motspelare, domare och ledare
- genom sitt uppträdande visar vägen för en god sammanhållning inom laget".
  Föreningens styrelse uppmanar härmed ledare inom ungdomsverksamheten att föreslå kandidater. Skriv en kort motivering och lämna till huvudstyrelsen som sedan i samråd med ungdomssektionens styrelse bestämmer vem som ska tilldelas priset.