Årsmöte på lördag 31 januari.

2009-01-27


Vi påminner om föreningens årsmöte som avhålls i klubbhuset  lördag 31 januari med början kl. 13.00.

I samband med mötet kommer också ett pris ur Björn Hjalmarssons Minnesfond att utdelas.