Inbjudan till sommarens mässa.

2009-01-23

Vår traditionella mässa, Kungsbackamässan, arrangeras under tiden 3-5 juli nu i sommar. Inbjudningarna till mässan är redan nu utskickade för att våra utställare i god tid ska kunna planlägga sitt deltagande.


    Arbetet med mässan pågår egentligen under hela året och innebär, förutom det direkta arbetet med arrangemanget, också att vi besöker många andra mässor i vårt avlånga land. Detta för att hålla kontakt med utställare men  också för att snappa upp nya idér och uppslag som vi kan använda.
     Till årets mässa har vi skickat ut ca. 1500 inbjudningar som är riktade till såväl antikhandlare som konstnärer och hantverkare.
      Vi hoppas givetvis att vi, trots de lite bistra tider som råder, ska få ett bra gensvar från utställarna och vi har redan nu fått signaler som tyder på att intresset är stort. Glädjande nog har flera av de "tunga namnen" tackat ja och meddelat att de ska komma.
     Det väl inkörda radarparet Uno Andersson och Tommy Magnusson är som vanligt de som drar det tyngsta lasset med mässan. Med den rutin och kunskap som de två representerar är de ovärderliga för att allt kring arrangemanget ska gå i lås.
    Men också fotfolk behövs för att klara av allt arbete före, under och efter mässan !

Rune A
.Inbjudningar till ett antal av 1500 ska sammanställas och skickas ut. Här är det veteranerna Asta och Leif Eriksson, Monica Magnusson, Lilian Johansson och Anne-Marie Allard som ägnar en lördag åt detta viktiga arbete.