Planering för Kungsbackamässan

2006-04-25


  Förberedelserna för årets mässa startade nästan direkt efter att förra årets mässa avslutats.
Planeringen intensifieras nu alltmer och på måndag 24 april hade mässkommittten samlat till ett möte med ledare för ungdomslagen.
  Arbetsuppgifterna under mässan är ju många och av skiftande slag och under mötet presenterades ett arbetsschema där varje lag fick sig tilldelat sina speciella uppdrag. Framtagning av byggmaterial startar fredag 30 juni och själva byggandet av mässmontrar börjar på söndag morgon 2 juli och ska vara avslutat söndag kväll.
  Måndag, tisdag och onsdag målas monterväggarna, montrarna förses med eluttag och bord och stolar placeras ut och mässrestaurangen byggs upp i gamla hallen.
  Ute på grusplanerna markeras parkeringsfickor för besökarna, vägvisningsskyltar sätts upp på en mängd ställen i och omkring Kungsbacka. Redan några veckor före mässan ska dessutom flygblad och affischer distribueras och sättas upp.
   Alltså en hel del som ska genomföras innan de första utställarna anländer till mässan på onsdag.
    Fredag har mässan en förhandsvisning för speciellt intresserade mellan klockan 12.00 och 13.00 då entrén är 200:-. Mässan har sedan öppet  som vanligt kl. 14.00 - 19.00 då entrén är ordinarie 60:-.

Övriga öppettider är lördag 11.00 - 17.00 och söndag 11.00 - 15.00.