Årsmötet 28 januari 2006

2006-01-29


Vid ordinarie årsmöte lördagen 28 januari valdes följande personer att leda klubben under 2006.
Huvudstyrelse:

Rune Andersson, ordf.
Tore Bengtsson
Andreas Olsson
Jan-Eric Ericson
Peter Olsson
Suppleanter: Uno Andersson och Roger Olsson
Revisorer: Ove Lindström och Stefan Bengtsson.


Valberedning:

Tommy Magnusson, Eva-Lena Hansson, Uno Andersson och Robert Nyström.

Fotbollssektionens styrelse:

Tommy Magnusson, ordf.
Tore Bengtsson, sekreterare
Uno Andersson, kassör

Ungdomssektionens styrelse:

Ann-Louise de wall, ordf.
Christian Clarin, sekreterare
Mats Åkesson, kassör
Jan Utas, Sanna Fors.
Suppleanter: Christer Zachariasson och Eva Jarl

Damsektionens styrelse:

Eva-Lena Hansson, ordf.