Nytt hus för ungdomslagen!

2005-11-12


Fyra nya omklädningsrum klara till våren 2006.

I oktober var huset klart utvändigt.

 

Vårt nuvarande klubbhus, som är uppfört i slutet av 60-talet och senare tillbyggt, har blivit alltför litet för den verksamhet som  bedrivs inom föreningen. Det är främst den växande ungdomssektionen som efter hand kräver mer utrymme och styrelsen beslöt under sommaren 2004 att man skulle försöka uppföra ett nytt hus.

Efter en tids arbete med att få till en finansiering tog man beslut om bygget i april 2005 och arbetet igångsattes två månader senare. Själva huset stod klart under hösten 2005 och det som nu återstår är inredning samt el- och VA-installationer. Allt ska vara klart under februari månad och då har vår ungdomssektion fått fyra nya omklädningsrum, fyra duschrum med 12 duschplatser samt förrådsutrymmen för kläder och övrig materiel.
Huset är beläget längs med B-plan och får på långsidan mot planen ett snedtak som blir en utmärkt publikplats för föräldrar och övriga intresserade.

Totalt är huset på ca 150 m2 i ett plan och den totala kostnaden är kalkylerad till 1.100.000:-.
Naturligtvis en mycket stor kostnad för en förening av vår storlek men vi bedömde att vi var nödsakade att

göra denna satsning för att kunna ta hand om den växande skaran av ungdomar på ett bra sätt. Våra ungdomsledare har många gånger ett slitsamt och krävande arbete där det gäller att pussla ihop tränings- och matchtider så att alla får plats. Med tillkomsten av fyra nya omkädningsrum ska detta arbete förhoppningsvis bli bra mycket lättare så att man får mera tid till själva träningen.

Finansieringen har gjorts genom att vi tagit ett lån på 700.000:- i FöreningsSparbanken med kommunal borgen. Vi hade önskat en återbetalningstid på 50 år men kommunen medgav endast 20 år vilket ju gör bördan något tyngre.
Genom eget frivilligt arbete ska medlemmarna svara för inte mindre än 300.000:- och från Riksidrottsförbundet har vi fått ett bidrag på 158.000:- vilket skulle innebära att finansieringen är i hamn men vi kan inte överskrida kalkylen med några större summor om det hela ska gå i lås.