Berättigad kritik ?

2005-11-11


Missnöjd pappa talar ut i bladen.

I en insändare som var införd två gånger (!) i Kungsbacka Tidning och en gång i Norra Halland, är signaturen "En pappa" mycket kritisk till en hel del av verksamheten inom AIF och han anför en rad exempel som visar på att föreningen är ute på helt felaktig väg.

Konstruktiv kritik är alltid bra att få och kan ofta medverka till att saker och ting kan göras på ett bättre sätt. Varje intresserad medlem är naturligtvis välkommen att ge sin syn på olika förhållanden inom föreningen och att ge förslag till hur man ska ändra på det som inte är bra. Signaturen "En pappa" säger sig ha flerårig erfarenhet från föreningsliv och bör säkerligen då ha goda exempel att ha som förebild.

Sådan erfarenhet är ju mycket värdefull och föreningens styrelse vill naturligtvis mycket gärna att medlemmar med dessa kvalifikationer kommer till tals och kan delge sina råd och anvisningar.

För att slippa gå omvägen över media kan det kanske dock vara mera rationellt om ev. synpunkter framförs på klubbens årsmöte som ju är högsta beslutande organ. Ett annat sätt att dela med sig av erfarenheter och ge goda råd är att kontakta föreningens ordförande som mer än gärna tar emot synpunkter på sitt eget och den övriga styrelsens agerande.

Rune Andersson
Ordf.
Tel. 0300 - 217 20, fax 0300 - 218 85
cartex@algonet.se