Björn Hjalmarssons minnesfond

2005-11-11


Stadgar fastställda för fonden.

Björn Hjalmarsson var under många år aktiv inom Annebergs IF både som spelare, ledare och styrelseledamot. Han var också för över 20 år sedan en av initiativtagarna till föreningens Antikmässa och han var också drivande kraft när AIF startade sitt framgångsrika damfotbollslag på 70-talet.

Björn avled den 4 februari 2004 och familjen beslöt att till hans minne bilda en fond som ska belöna och premiera ungdomsspelare inom Annebergs IF.

Stadgarna för fonden är nu fastlagda och återges här i sin helhet.

§ 1. Fondens namn är Björn Hjalmarssons minnesfond.

§ 2. För fondens förvaltning och verksamhet svarar Annebergs Idrottsförening.

§ 3.  Förvaltaren (Annebergs Idrottsförening) beslutar om vilken summa av fondmedlen som skall användas. Fondmedlen skall användas till pris som uppmärksammar ungdomsspelare motsvarande de kriterier som följer nedan. Ur fonden delas årligen ut (såvida någon spelare motsvarar kriterierna) ett pris.
Priset skall på något sätt bidra till spelarens utveckling inom fotbollen eller spelarens utveckling inom organisationen.

§ 4. Björn Hjalmarssons Minnesfond skall belöna och premiera ungdomsspelare som
- tar ett socialt ansvar gentemot såväl medspelare,
  motspelare, domare som ledare
- genom sitt uppträdande visar vägen för en god    
  sammanhållning inom laget

§ 5. Priset bör i möjligaste mån delas ut vid t.ex. en ungdomsavslutning. För utdelning av priset kontaktas någon medlem ur familjen Hjalmarsson. I det fall någon av dessa inte kan medverka delas priset ut av huvudstyrelsens ordförande, i nästa hand av vice ordförande.

§ 6. Den tränare, ledare eller annan som rekommenderar en spelare till priset skall till huvudstyrelsen skriva en kort anföran om varför priset skall tilldelas denne spelare. Skulle det finnas mer än som rekommenderas priset skall huvudstyrelsen i samråd med ungdomssektionens styelse avgöra vem som tilldelas priset.

§ 7. När tillgångarna är tömda avgör förvaltaren om fonden skall avvecklas eller tillföras ytterligare medel.