Ledare för P92

2005-06-29


Ledare för P92-laget är:
Rolf Ribbfors     0300 - 38 242    070 - 83 41 263   rolf.ribbfors@hem.utfors.se

Tommy Göransson  0300 - 38 073    073 - 33 55 626
tommy.goransson@cdgit.com

Björn Börjesson  0300 - 38 288   073 - 35 57 740
bborjess@volvocars.com

Jan Johansson  0300 - 38 575    070 - 71 23 190
jan-johansson@hem.utfors.se