Annebergs IF bygger idrottshall !

2008-04-01


Ett drömprojekt är i hamn !

     Planer på att försöka uppföra en hall för fotbollsträning vintertid har funnits länge inom AIF men de ekonomiska resurserna har hittills inte varit tillräckliga. Föreningen har undersökt en mängd olika alternativ de senaste åren men alla har stupat på att kostnaderna blivit för stora. Annebergs IF äger ju Dalavallen och det har tidigare förts diskussioner om man skulle försöka att sälja av en del mark och använda pengarna till den idrottsliga verksamheten.Norskt intresse.

För en tid sedan dök det upp en helt ny möjlighet från oväntat håll. Vi har ju sedan många år goda förbindelser med vårt grannland Norge och vi har under årens lopp haft idrottsligt utbyte med norska fotbollsklubbar, bl.a. KVIK från Halden och Skeid från Oslo. Via dessa kontakter fick vi nys om att ett stort norskt företag, verksamt inom off-shoreindustrin på oljefälten i Nordsjön, var på jakt efter tomtmark lämpad för att uppföra en större industribyggnad på.     
       Att hitta sådan tomtmark till rimligt pris  i göteborgsområdet visade sig inte vara det lättaste och när företagets representanter av en ren tillfällighet kom att nämna detta för en av våra norska kontakter kom denne att tänka på att Annebergs IF ju äger ett ganska stort markområde och föreslog ett sammanträffande. Denna första kontakt togs i januari och följdes senare av flera sammanträden både i Oslo och Kungsbacka och företaget tog snabbt fram en kravlista på vad man önskade.
      Närhet till hamnar(Göteborg, Varberg) och till flygplats (Landvetter, Säve) och goda vägförbindelser var centrala önskemål, liksom tillgång till landningsplats för helikopter i anslutning till den tänkta byggnaden. Eftersom företaget var ytterst angeläget om att snabbt komma igång gick förhandlingarna i en rasande fart och efter en sittning i Oslo förra veckan och ett avslutande möte i Anneberg söndag 30 mars blev allt klart.Arrendeavtal på 49 år.

Vårt klubbhus förefaller en aning litet vid jämförelse med den nya Dalahallen !

   Uppgörelsen går i stora drag ut på att det norska företaget, A/S Drilling Service, som har sitt huvudkontor i Stavanger, utan avgift arrenderar ca. 15.000 m2 mark (dvs Dalavallens grusplan) för en tid av 49 år. På denna mark uppför företaget en industribyggnad med de ungefärliga måtten 115x72 m och med skjutportar längs den ena kortsidan.
   Hallen blir en stålkonstruktion med 20 meters takhöjd i centrum och golvbeläggningen blir
asfalt på vilken man lägger konstgräs av den typ som finns på t.ex. Tingbergsvallen. Den spelbara ytan blir 65x104 m. Vid planläggningen av byggnaden, som närmast kan liknas vid en jättelik hangar, har föreningen fått medverka och haft tillfälle att framlägga sina synpunkter. Vi har då gjort studiebesök på det fåtal liknande anläggningar som finns i Sverige och som förebild har vi fastnat för Tipshallen i Jönköping, som ju uppfördes redan 1984 och som har dimensionen 115x92 m med en spelbar yta på 104x65 m.Båda parter mycket nöjda.

 

DALAHALLEN
Längd:  115 m
Bredd:   72 m
Höjd centrum: 20 m
Höjd långsidor: 16 m
Spelyta: 105x65 m
Belysning: 700 luxDet norska företaget kommer att stå för alla anläggnings- och driftskostnader och i avtalet finns inskrivet att Annebergs IF fritt disponerar hallen från 10 november till och med 30 mars varje år under den tid arrendet löper. Tiden däremellan, dvs i stort sett sommarhalvåret, står hallen helt till företagets förfogande och den skall då i huvudsak användas för översyn och reparation av företagets helikoptrar. För att förhindra skador på konstgräset kommer då hela golvytan att beläggas med ett speciellt underlag av den typ som används bl.a. vid olika arrengemang i Scandinavium.
Vi inom föreningen tycker att vi lyckats få till stånd en lösning som vi till alla delar kan vara nöjda med och även om vi nu inte får en enda krona i arrende för vår grusplan, får vi gratis tillgång till en konstgräsplan med fulla mått, som gör att vi kan bedriva fotboll inomhus under hela vintersäsongen. Också våra norska samarbetspartners är är väldigt nöjda med affären och företagets administrerede direktör,Jan Terje Övrevoll, säjer i en intervju med Stavanger Aftenblad att "dette virkelig er ett skudd midt i blinken "
Det är ju heller ingen hemlighet att företaget planerar att aktivt deltaga i den kommande oljeprospekteringen som ska dra i gång i Kattegatt, och där både danska och svenska intressen är involverade. När detta projekt inom kort startar har ju A/S Drilling Service en alldeles utmärkt belägenhet för sin svenska bas, med relativt korta avstånd ut till det nya fältet som förtmodligen blir koncentrerat till ett område öster om Laesö ca. 20 sjömil utanför Varberg.
Klart till hösten.
    Byggstarten för Dalahallen, som vi tillsvidare har som arbetsnamn, är planerad till 15 juli i år men innan dess ska en del markarbeten, bl.a. dränering vara avklarade. Vi anlade ju vår grusplan 1970 och då djupdränerades hela området men detta arbete ska nu kompletteras med en ytdränering.
      Vi räknar med att de tillståndsgivande myndigheterna i kommunen snabbt ska behandla saken och våra sonderingar hos berörda instanser har bekräftat detta. Det innebär alltså att Annebergs IF för första gången kan starta sin vinterträning runt den 10 november 2008 på en fullstor gräsplan i en uppvärmd hall ! Inga fler inställda träningsmatcher på grund av snöoväder !
    När det gäller utnyttjandet av hallen kommer vi att överlåta till Fritid Kungsbacka att fördela de tider som blir kvar när AIF tagit sin del. Vi räknar med att det kommer att bli ett stort intresse från många klubbar inom kommunen och även inom länet i övrigt, speciellt som vi med tanke på våra låga driftskostnader kommer att kunna hålla en mycket rimlig timtaxa.

Rune A.