Fotbollssektionens årsmöte

Tommy
2004-11-21


Fotbollssektionens årsmöte avhålls onsdag 15 dec. med början kl. 20.00, alltså efter seniorträningen. De vanliga årsmötesfrågorna behandlas. Enkel servering av kaffe m.m.

Väl mött !

Tore, Uno, Tommy