Årsmötet genomfört.

2008-01-26


Efter ett väl genomfört årsmöte lämnar mötesordföranden Bengt Hammarberg över klubban till ordföranden för 2008, Jan-Eric Ericson.

Annebergs IF:s årsmöte avhölls i dag lördag med rutinerade Bengt Hammarberg som ordförande.
Mötet klubbades raskt igenom och några längre diskussioner förekom inte.
Valen utföll så:
Huvudstyrelse. Omval av ordföranden Jan-Eric Ericson samt av ledamöterna Tore Bengtsson, Roger Olsson och Rune Andersson. Nyval av Robert Nyström som efterträdare till Andreas Olsson som avböjt omval. Suppleanterna Uno Andersson och Chris Ericson omvaldes.
Fotbollssektionens styrelse, Tommy Magnusson, Uno Andersson och Tore Bengtsson omvaldes.
Ungdomssektionens styrelse: Ordförande Eva Jarl och övriga ledamöter Ann-Louise de Wall, Christian Clarin, Mats Åkesson.
Damsektionens styrelse: Orförande Eva-Lena Hansson och övriga ledamöter Susanna Hansson, Lotta Johansson, Ulrika Davids, Camilla Hansson.
Till föreningens revisorer omvaldes Stefan Bengtsson och Ove Lindström.
Valberedning: Tommy Magnusson, Uno Andersson, Eva-Lena Hansson, Christian Clarin.
Ungdomssektionen hade lämnat in en skrivelse där man föreslog att årsmötet skulle ta ställning till ett förslag om att införa en viss form av arbetsplikt för aktiva medlemmar och för föräldrar till ungdomar som är med i något av lagen. Årsmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att fastställa två arbetsdagar per år då det är önsvärt att alla i föreningen ställer upp och hjälper till.