Årets första kick-off nu i helgen.

2008-01-21


Tränare Håkan Gustavsson hade många frågor som skulle genomgås och få sin lösning.

  Årets första samling för AIF:s seniortrupp var förlagd till Svenljunga, där man disponerade faciliteterna i en skola med tillgång till både simhall och idrottshall.
    Från lördag morgon till söndag eftermiddag hade man under Håkan Gustavssons ledning både teoretiska och praktiska övningar. Tonvikten var denna gång lagd på teorier om hur man som spelare på bästa sätt kan göra en insats för kollektivet.   
   Nyckelord var bl.a. laganda, lojalitet, personlig inställning, målformulering m.m. Arbetet genomfördes både individuellt och i grupper och mynnade bl.a. ut i att alla deltagarna skrifligt fick ge sin syn på hur man kunde lösa konkreta problem och komma fram till en samsyn i gruppen.
 Tränaren Håkan Gustavsson har ju en lång och gedigen erfarenhet i dessa sammanhang och är van att lotsa in sina adepter på rätta vägar. Det var en givande samling som säkert kommer att bidraga till att vår A-trupp kommer än bättre rustad inför kommande matcher.