Summering av årets mässor.

2007-12-02


Bland kvällens gäster fanns flera som troget ställer upp när det gäller att göra en insats i föreningen. Här är det Elsa Falk som smakar på glöggen och i bakgrunden skymtar en annan veteran; Herbert Andersson.

     Måndagen den 26 november arrangerade föreningen ett möte i kubbhuset där man redovisade utfallet av de båda mässorna som genomfördes 2007.

   Det var dukat till en liten fest i och deltagare var de personer som på olika sätt varit behjälpliga under både antikmässan och hantverksmässan. Det är ju en tämligen liten grupp människor som år efter år troget ställer upp och gör att föreningen kan klara av dessa för ekonimin så helt avgörande arrangemang.
     Efter den lekamliga spisen genomgick Tommy Magnusson, som är mässansvarig ledare, i detalj hur de båda mässorna hade genomförts.Föreningens kassör,Tore Bengtsson, redovisade sedan det ekonomiska utfallet och han kunde konstatera att mässorna är helt avgörande för hur Annebergs IF kan driva sin idrottsliga verksamhet. Också årets mässintäkter var tillfredsställande även om konkurrensen hårdnat  och omkostnaderna stigit.
     Uno Andersson, som varit med sedan föreningen startade mässorna för 23 år sedan, kunde vittna om att det nu är betydligt fler arrangörer som slåss om utställare och publik och att vi ständigt måste vara på alerten för att behålla vårt goda namn och rykte som mässarrangör.  

    Under kvällen diskuterades givetvis vad som varit bra och mindre  bra under de båda senaste mässorna och bl.a. dryftades vilken form av reklam som kunde tänkas ge bäst resultat när det gäller antalet besökare. Annonser i dagspress och facktidningar, affischering, banderoller, flygblad är ju de medel som vi hittills använt men det är svårt att avgöra vad som ger den bästa effekten.
        För utställarna är det givetvis försäljningsresultatet som är det väsentliga och det i sin tur är ju beroende av hur många köpstarka besökare vi kan locka till mässan. Stort antal besökare gör att vi blir intressanta för ännu fler seriösa utställare och därmed kan vi också upprätthålla och ytterligare öka mässans kvalitet.
          Det kom fram en del förslag om hur vi med olika åtgärder ska kunna göra våra mässor ännu bättre och därmed också kunna ge föreningen ett ännu större ekonomiskt utbyte.
           Kvällen avslutades med att de ansvariga tackade för årets insatser och hoppades att alla ville ställa upp även till nästa år.