Årsmötet sa ja!

2014-07-17


Det av styrelsen extrainsatta Årsmötet genomfördes i måndags.
Närvarande medlemmar gav en enhälligt JA till styrelsens förslag om byggnation av en 7-manna konstgräsplan, samt finansieringen därav.

Arbetat kan därmed fortsätta och byggstart är planerad till oktober. Vi kommer använda oss av en entreprenör som gör hela arbetet. Från första spadtag till att konstgräsplanen, staket runt om etc är helt klart. Byggtid: 3-4v.

/Styrelsen