Årsmötet genomfört!

2013-01-28


Då var årsmötet genomfört för denna gång. Med cirka 25-talet närvarande medlemmar så styrdes mötet med säker hand av Fritids förre förvaltningschef, Pigge Lindén.

Efter att huvudstyrelsens och sektionsstyrelsens  verksamhetsberättelser genomgåtts och de båda styrelserna beviljats ansvarsfrihet för 2012, påbörjades val till nämnda styrelser för 2013.

Omval på ordförandeposten för Tommy Magnusson på 1 år. Fyllnadsval efter att Tore Bengtsson avsagt sig sin plats och där valdes Helen Johansson in. Nyval för två år som ledamot blev det på Ola Berntsson och Joakim Hansson. Ola som var revisor 2012 och tidigare ungdomledare tar alltså nu plats i huvudstyrelsen.

Som suppleant på 1 år valdes James Hannah och Pär Andrén.

Till revisor valdes Tore Bengtsson och Peter Bengtsson. Som revisorssuppleant utsågs Tore Karlsson.
Valberedning inför kommande årsmöte blev Tore Karlsson (sammankallande), Kjell Andersson, Jan-Eric Eriksson och Rune Andersson.Sektion byter namn och struktur!

Fotbollssektionen 2012 har nu fått nytt namn och struktur. Numera heter det Fotbollsutskottet och består av Pär Andrén som ordförande, Anne-Louise Devall som senioransvarig, Mats Johansson som blev vald till Ungdomsansvarig för pojk- och flicklagen. F-sektionens förre ordförande, Christian Figved, blir nu istället KGFS- och utbildningsansvarig i det nya utskottet. Det nya utskottet kommer inte innehålla en kassör utan ekonomin sköts av huvudkassören. Ovan omstrukturering fråntar dock inte utskottets ansvar för tilldelad budget på årsmötet.Ekonomi

2012 kunde sammanfattas som en bra ekonomisk säsong. Tillsammans har medlemmarna varit sunt ekonomiska med föreningens pengar och tillgångar. Detta agerande ihop med en total genomgång av alla utgifter (försäkringar, teleabonnemang, värmesystem m.m.) bidrog till ett plus minus noll resultat, vilket värmde närvarande medlemmar.


Ovan återgärder och kommande satsningar på att bredda antalet medlemmar gjorde att ett samlat årsmöte beslutade att i n t e höja någon del av medlems- eller träningsavgifter för 2013. Medlems- och träningsavgift skall vara betald senast 31 mars och inte 28 feb som vi hade 2012. (se flik om Medlemsskap 2013 här på hemsidan!)

2013 kommer fortsatt att bli ett verksamhetsår där vi tillsammans skall hålla i kronor och ören och där huvudfokus kommer ligga på att få till ett konstgräs på Dalavallen. Utan att för den sakens skull ta bort siktet från vårt fokusobjekt nummer 1: FOTBOLL!Hjalmarssons Minnesfond

Hjalmarssons Minnesfond upprättades i samband med Björn Hjalmarssons bortgång och skall lyfta fram en kille eller tjej på 15 år som visat framfötterna på och vid sidan av fotbollsplanen. Här fanns i år inga kandidater i det rätta ålderspannet varpå inget pris utdelades detta år.Bengtssons i 52 år!!! Rekord?

Tore Bengtsson lyftes fram lite extra på kvällens möte. Tore som spelat fotboll i AIF "i alla herrans år" samt varit ledare, tränare, styrelsemedlem etc, etc, tackades, i sin frånvaro pga arbete, av som kassör i Huvudstyrelsen. Kuriosa: Tores bror Bert Bengtsson satt som huvudkassör i 39 år, obruten följd, innan kassaboken och stafettpinnen gick till Tores äldste son Stefan Bengtsson. Stefan var kassör i 4 år innan Tore själv tog över räkenskaperna. Tore har sedan varit kassör sedan dess och sammanlagt blev det 9 år med debit o kredit i AIF´s tjänst. Nu tyckte Tore att det var dags att andra fick ta över. Vi tackar Tore för 9 mycket förtjänstfulla år i föreningens huvudstyrelse som kassör. Tore skall ingalunda sluta i vår förening utan kommer nu agera, ihop med sin andre son Peter Bengtsson, som revisor. Så helt och hållet släpper han inte plus och minus.Avslutningsvis

Efter avslutat möte blev det kaffe och fika till alla, så tackades Pigge Lindén av med en vacker blombukett för hans insats som mötets ordförande. Därefter satte sig den nya konstellation som bildar föreningens Huvudstyrelse 2013 i sitt första möte. På agendan stod att konstituera sig, vilket gav följande utfall: Ordförande: Tommy Magnusson (tillsatt på årsmötet), kassör: Joakim Hansson, sekreterare: Bo Sandberg. Övrig ledamot: Helen Johansson och Ola Berntsson. Suppleanter: James Hannah och Pär Andrén (tillsatta av årsmötet).