Årsmöte genomfört!

2015-02-01


Igår genomfördes föreningens årsmöte enligt vanlig procedur!
Mötet leddes med säker hand av Rune Andersson, med bisittare (sekreterare) Jan Flink vid sin sida.
De c.a 20 närvarande medlemmarna fick en summerande information från verksamhetsåret 2014. Sittande styrelse fick tumme upp och ett enhälligt ja till ansvarsfrihet för gången säsong.

Då det kom till val av kommande styrelse föll rösterna enligt följande:
Ordförande för 1 år: Tommy Magnusson, fyllnadsval ledamot 1 år: James Hannah, ledamot 2 år: Annika Süss och Peter Köhlin. Suppleant 1 år: Anders Angelbäck och Ola Berntsson.
Då det kom till konfirmering av FU´s ledamöter blev utfallet följande: Ordförande: Ola Berntsson, ansvarig spelare upp till 12 år: Urban Olsson och utbildningsansvarig: Freddie Larsson. Det konstaterades att det varit svårt att finna ytterligare personer till att ingå i Fotbollssektionen för närvarande, och bollen gavs till HS att söka vidare.

Föreningens stadgar var i behov av en översyn och på årsmötet i januari 2014 gavs uppgiften till Ola Berntsson att ta fram ett förslag till styrelsen. Ola har gjort ett gediget förarbete, varpå nya stadgar gicks igenom och klubbades på årsmötet. Man finner dem här på hemsidan under fliken Föreningen - Organisation.

Årsmötet antog en ny policy, som styr upplägget för enskilda lag att arrangera egna försäljningsaktiviteter, sponsring och lagkassor.

Nivån på årets medlems- och träningsavgifter diskuterades och fastslogs. Medlemsavgiften blev kvar på 250kr, medens träningsavgifterna höjdes med 200-500kr per spelare (undantaget Lille Skutt och Fotbollsskolan). Familjeavgifterna slopades och istället infördes ett maxtak på 4.000kr för ett hushåll. Grunden för höjningen är en ökad satsning på fotbollsverksamheten, anställning av vaktmästare, kanslist, inköp av två nya 5-mannamål, slopad Föreningsgemensam försäljningsaktivitet, som skulle genomförts under våren bl.a. De nya avgifterna finner man här på hemsidan under fliken Föreningen - Bli medlem

Efter c.a fyra timmars möte kunde mötesordförande Rune Andersson tacka för visat intresse!